Geen producten (0)

DISCLAIMER BLIINKT (For English click here)


Versie 3.0
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 2 november 2018


Doel

In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is vrij zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Bliinkt is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bliinkt.

Juistheid
Fouten in de prijzen van de producten, ontstaan en herkenbaar als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Bliinkt te mogen claimen of te veronderstellen.

Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Het BTW-bedrag wordt niet op de factuur gemeld omdat de sieraden onder de zogeheten margeregeling vallen.
De koper buiten Nederland betaalt zelf de eventueel verschuldigde omzetbelasting, invoerrechten etc..


Vintage
Voor de sieraden bij Bliinkt geldt dat het gaat om vintage  dus, op een enkele uitzondering na, niet nieuw. Elk sieraad is uniek en er is slechts één exemplaar verkrijgbaar. Een enkele keer kan het zijn dat er meerdere exemplaren beschikbaar zijn. Dan gaat het om ‘New Old Stock’, oftewel oude, nieuwe (winkel)voorraad. Ook NOS hoeft overigens niet per se in uitstekende conditie te zijn. Het gaat ten slotte nog steeds om vintage! En, omdat Bliinkt een zwak heeft voor mooie sieraden kun je soms worden verrast door een prachtig nieuw designerstukje. Maar zeker is, als je perfecte sieraden zoekt is vintage niets voor jou.

Conditie
Besluit je tot aankoop over te gaan? Houd er dan dus rekening mee dat het om een vintage sieraad gaat, een sieraad dat gedragen is en op leeftijd. Kijk goed naar de conditie van het sieraad zodat je niet voor verrassingen komt te staan!
     
Uitstekend:       In perfecte conditie

Zeer goed:        Minieme gebruikerssporen

Goed:                  Normale gebruikerssporen, slijtage, maar ook bijvoorbeeld krasjes, butsjes, beschadiging van de lak etc.

Redelijk:              Duidelijk zichtbare gebruikerssporen maar té leuk om niét te dragen!

 

De foto’s kunnen worden vergroot door erop te klikken. Door de verschillende scherminstellingen van de gebruikte apparatuur en de wijze en het moment van belichting kunnen de kleuren enigszins afwijken van het werkelijke product.

De beschrijving van en informatie over eventuele gebruikssporen of beschadigingen aan de sieraden zijn zo eerlijk en duidelijk mogelijk.

Informatie 
Bliinkt streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Bliinkt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Bliinkt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zoekgeraakte of beschadigde post. Wel kun je je aankoop aangetekend laten verzenden. In dat geval is de zending tot maximaal 500 euro gedekt..

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.DISCLAIMER BLIINKT


Version E 1.0 (English translation-Dutch text is binding)
This page was last modified on August 15, 2019

 
Purpose
In this disclaimer we indicate under which reservation we offer the information on our website to you.

Intellectual property
The use of the information on this website is free as long as you do not copy, distribute or otherwise use or misuse this information.

It is not permitted to use text, photo material or other materials on this website without express written permission from Bliinkt. The intellectual property rests with Bliinkt.

Accuracy
Errors in the prices of the products, arising from and recognizable as programming or typing errors, never constitute a reason to be able to claim or assume a contract or agreement with Bliinkt.

All prices quoted include VAT and exclude shipping costs. The VAT amount is not stated on the invoice because the jewelry falls under the so-called margin scheme.(Dutch tax regulation)

The buyer outside the Netherlands pays the possible sales tax, import duties, etc ..

Vintage
The jewelry at Bliinkt is vintage so, with a few exceptions, not new. Every piece of jewelry is unique and only one is available. Vintage jewelry has had a long life already. Some pieces have stood the test of time better than others. Occasionally there may be several copies available. Then it is "New Old Stock". NOS which also does not necessarily have to be in excellent condition. After all, we’re still talking about vintage! Since  we are at Bliinkt very fond of beautiful jewelry you every now and than might come across a gorgeous new designer piece.

if you are looking for perfect jewelry, vintage is not for you though.

ConditionHave you decided to purchase an item please keep in mind that it is a vintage piece of jewelry, a piece of jewelry that is worn and aged. Examine the piece carefully on the condition of the jewelry to avoid unpleasant surprises!

Condition rating 

Excellent:      In perfect condition
Very good:   Minor signs of wear or age

Good:             Normal signs of wear or age, might have some scratches, small dents, loss of enamel or plating.

Fair:                Clearly visible signs of wear and age, but too nice not to wear!

The photos can be enlarged by clicking on them. Due to the different screen settings of the device used and the manner and moment of exposure, the colors may differ slightly from the actual product. The description and information about possible traces of use or damage to the jewelry are as fair and clear as possible. 

Information
Bliinkt strives for the most up-to-date website possible. If, despite these efforts, the information or content on this website is incomplete and/or incorrect, we cannot accept liability for this. The information and/or products on this website are offered without any form of guarantee and/or claim to correctness. We reserve the right to change, remove or re-place these without prior notice. Bliinkt accepts no liability for any information that is on websites to which we refer via hyperlinks. Bliinkt cannot be held liable for lost or damaged mail. You can, however, have your purchase sent by registered mail. In that case the shipment is covered up to a maximum of 500 euros. 

Amendments
If this disclaimer changes, you will find the most recent version of the disclaimer on this page.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.