Geen producten (0)

 

 

 

ONDERHOUD COSTUME JEWELRY (For English click here)


Goed onderhoud van costume jewelry is van groot belang. Het is belangrijk om te onthouden dat costume jewelry vanwege de gebruikte materialen veel kwetsbaarder is dan sieraden van edelmetaal. Hieronder vind je tips voor een langere levensduur van je sieraad en schoonmaaktips.

 

Tips voor een langere levensduur

 1. Costume jewelry kan niet tegen water dus niet mee zwemmen, afwassen, handen wassen of douchen. Laat het dus ook niet in vochtige ruimtes zoals de badkamer liggen.
  - De metalen kunnen oxideren en er kan 'verdigris' ontstaan aan het materiaal, een groene aanslag die te vergelijken is met roest. Dit kan al gebeuren door een breukje in de lak of wanneer er een (minuscuul) lakschilfertje af is,
  - Onder de steentjes kan vocht blijven zitten waardoor ze dof kunnen worden en waardoor de folielaag (indien aanwezig) kan beschadigen.
 2. Ook cremes, lotions, wax, haarspray, parfums etc. zijn niet bevorderlijk voor de levensduur en schadelijk voor je sieraad. Tip: doe parfum op vóórdat je het sieraad gaat dragen.
 3. Draag het sieraad niet wanneer je gaat sporten, slapen, als het erg warm is etc. Waarom?
  Transpiratievocht is funest en bijt op den duur in in het metaal.
 4. Het beste kun je de sieraden na het dragen schoonmaken (zie onder).
 5. Berg de sieraden na het dragen koel, droog en apart op in bijv. een lapje, apart doosje, watjes, zakjes etc., dus niet in je sieradenkistje tussen allerlei andere sieraden.

 

Schoonmaaktips

 1. Droog - de veiligste methode, omdat het geen krassen, laagjes of restjes achterlaat.
  Gebruik hiervoor een superzacht borsteltje, een zachte doek of (goede kwaliteit) wattenstaafjes. Deze laatsten zijn ook handig voor de steentjes. Voor tussen de steentjes en openingen kan, mits met enige voorzichtigheid gehanteerd, een tandenrager of tandenstoker uitkomst bieden. Wees hiermee wel echt heel voorzichtig want hiermee kun je ook gemakkelijk het achter de steentjes liggende folie beschadigen of misschien een kwetsbaar stukje lak lostrekken! Zeker als deze al een beschadiginkje heeft.
  Tip: gebruik een vergrootglas!
 2. Vochtig – Belangrijk is zo min mogelijk vocht te gebruiken.
  Mijn methode is schoonmaken met een wattenstaafje. Als je het wattenstaafje in een sopje doopt of onder lauwwarm water houdt en helemaal uitknijpt, of even in een droge lap rolt, kun je heel gericht schoonmaken zonder dat er water uit  het wattenstaafje komt en over je sieraad loopt. Met de droge kant kun je het meteen nadrogen.
  Wat je mijns inziens niet moet doen: Vaak
  wordt aangeraden een zachte tandenborstel en zachte zeep te gebruiken om het sieraad schoon te maken. Niet doen! Het sieraad wordt al snel te nat met alle gevolgen van dien.
 3. Als je sieraad nu toch (te) nat is geworden.
  - probeer het nat eruit te blazen
  - en droog dan het sieraad heel voorzichtig met een lauwwarme föhn. Een te hete föhn kan de lak doen bladderen.
  - of leg het sieraad op een doekje of keukenpapiertje op de (wederom niet te hete!) verwarming.

  Extra voorzichtigheid is geboden by Aurora Borealis stenen. Hard poetsen kan de coating beschadigen waardoor de schittering van de stenen verloren gaat

Nu je iets meer op de hoogte bent van het wel en wee van het onderhoud van costume jewelry, veel plezier gewenst met je toekomstige nieuwe aanko(o)p(en)!

 

MAINTENANCE COSTUME JEWELRY


Proper maintenance of costume jewelry is of great importance. It is important to remember that costume jewelry is much more vulnerable than precious metal jewelry because of the materials used. Below you will find a few tips for a longer life of your jewelry and cleaning tips.

 

Tips for a longer life

 1. Costume jewelry cannot stand water, so you cannot swim, do the dishes, wash your hands or shower wearing the jewelry. Also don't leave it in damp rooms such as the bathroom.
  - The metals can oxidize and 'verdigris' can form on the material, a green deposit that can be compared to rust. This can already happen due to a break in the paint or when there is a (minuscule) chip of the paint.
  - Moisture can remain under the stones, which can make them dull and causes damage to the foil layer (if present.
 2. Also creams, lotions, wax, hair spray, perfumes etc. are not conducive to the life of, and harmful to, your jewelry. Tip: apply perfume before you start wearing the jewelry.
 3. Do not wear the jewelry when you exercise, sleep, when it is very hot etc. Why?
  Perspiration is disastrous and will eventually bite into the metaL.
 4. It is best to clean the jewelry after wearing it (see below).
 5. After wearing, store the jewelry cool, dry and separately in, for example, a piece of cloth, separate box, cotton wool, bags, etc., not in your jewelry box among all kinds of other jewelry.

 

Cleaning tips

Dry - the safest method, because it leaves no scratches, layers or residue.

 1. Use a super soft brush, a soft cloth or (good quality) cotton buds for this. The latter are also useful for the stones. For between the stones and openings, a tooth carrier or toothpick can be a solution, provided that it is used with caution. Be really careful with this because with this you can also easily damage the foil behind the stones or maybe peel off a vulnerable piece of paint! Certainly if it already has a small damaged spot.
  Tip: use a magnifying glass!
 2. Wet - It is important to use as little liquid as possible.
  My method is cleaning with a cotton swab. If you dip the cotton swab in soapy water or keep it under lukewarm water and squeeze it completely, or just roll it in a dry cloth, you can clean very precisely without water coming out of the cotton swab and running over your jewelry. With the dry side you can dry it immediately.
  What you should not do in my opinion: It is often recommended to use a soft toothbrush and soft soap to clean the jewelry. Do not! The jewelry quickly becomes too wet with all its consequences.
 3. If your jewelry has now become (too) wet.
  - try to blow out the moisture
  - and then carefully dry the jewelry with a lukewarm hair dryer. Too hot a hair dryer can damage the paint.
  - or put the jewelry on a cloth or kitchen towel on the (again not too hot!) heating.

Be extra carefull cleaning Aurora Borealis stones. Too harsh cleaning can damage the coating resulting in the loss of the glitter effect.

Now that you are a little more aware of the ups and downs of maintaining costume jewelry, have fun with your future new purchase(s)! 

Geen producten (0)

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.